Hoạt Động Chính Của Công Ty CPSX Thực Phẩm Đông Dương

Chúng tôi đảm bảo đa dạng hình thức hoạt động và số lượng SKU dựa trên tầm nhìn chiến lược bao gồm: Đưa sản phẩm Thuần Việt ra thế giới, nhập khẩu sản phẩm chất lượng cao và phân phối với giá hợp lý. 

Sản Xuất

Với chiến lược phát triển bền vững, từ thời

Nhập Khẩu

Qua quá trình nghiên cứu thị trường và thị

Phân Phối

Hệ thống phân phối rộng khắp Các sản phẩm

kemviet500
X