Phân Phối

Hệ thống phân phối rộng khắp

Các sản phẩm sản xuất và nhập khẩu của Đông Dương Food là các sản phẩm kinh doanh có điều kiện, chính vì vậy việc vận chuyển và phân phối cần đẳm bảo điều kiện bảo quản.

Nhằm đảm bảo các sản phẩm tơi tay người tiêu nhanh chóng, thuận tiện và được vận chuyển bảo quản đúng chuẩn. Đông Dương Food phát triển hệ thống phân phối trực tiếp rộng khắp. Các đại lý, nhà phân phối được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ. Các điểm bản được đầu tư hệ thống tủ đông, tủ mát quy chuẩn. Đồng thời Đông Dương Food có hệ thống Logistic chuyên nghiệp. Tất cả nhằm mục tiêu đưa sản phẩm chất lượng cao tới tay người tiêu dùng với chi phí hợp lý. 

X