Sản Xuất

Với chiến lược phát triển bền vững, từ thời điểm ban đầu Đông Dương Food đã đẩy mạnh đầu tư yếu tố kỹ thuật và hệ thống máy móc, nhà xưởng hiện đại. Đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong ngành thực phẩm. 

X